Magnolia serveis

Et cuidem a la teva llar. La tranquil·litat al teu abast.

Busquem i seleccionem a la cuidadora o cuidador que s’adapti millor a les teves necessitats. T’oferim un servei centrat en la persona, professional i de qualitat.

Els nostres serveis

hores

Per hores

intern

Intern

especialitats

Especialitzats

acompanyament

Acompanyament

integral

Integral

contracte al teu cuidador

Contractem al teu cuidador/a

Com treballem?

A través d’una primera trucada, escoltem i entenem les teves necessitats, detectem el grau de dependència i si es requereix una atenció més especialitzada.  La nostra recomanació és organitzar  una reunió presencial per realitzar una primera evaluació més acurada.

La nostra enfermera-tècnica evalúa la situtació a nivell cognitiu i funcional de la persona dependent i elabora un plà de treball personalizat per tal de millorar o prevenir aquests aspectes durant el servei.

A Magnolia Serveis, fem una selecció exhaustiva de tot el personal que forma part de la nostra borsa de treball. Comencem per una selecció curricular dels perfils més qualificats, realitzem  una entrevista personal amb proves de coneixement i roll-play per comprovar l’actitud i habilitats, comprovem els títols i la seva experiència, i demanem referències. La tranquil.litat i la seguretat és el més important per nosaltres.

A Magnolia Serveis, treballem sota el règim especial d’empleats o empleades de la llar, això significa que és la família qui contracta al cuidador o cuidadora,  aplicant els descomptes corresponents. Nosaltres ens encarreguem de tota la gestió documental que implica donar d’alta a l’usuari com empleador, donar d’alta a la S.S al cuidador o cuidadora, la realització del contracte laboral,  l’enviament de nòmines mensualment i qualsevol incidència que hi pugui haver en la durada del servei. Fem un procés tediós, fàcil i  senzill.

El nostre servei consta d’un pagament inicial i una quota menusal. El pagament inicial només es cobra un cop i serveix per poder iniciar el procés de selecció de la persona més adecuada per cada família. A Magnolia Serveis, sabem que el mètode que seguim funciona.

T’acompanyem en tot el procés i en la durada del servei. Inicialment farem un seguiment setmanal i acurat del teu cas. 

Què inclou la nostre cobertura

gestion laboral

Gestió Laboral

Altes, baixes, acomiadaments, assessorament

seguretat social

Seguretat social

Altes i baixes a la S.S

nòmines

Nòmines

Enviament de nòmines mes a mes

susbstitucions

Substitucions

Substitucions il.limitades

atenció

Atenció

Atenció y seguiment personalitzat a la família

assegurança

Assegurança

Responsabilitat civil

Què ens fa únics?

Magnolia serveis

Estimular mentre acompanyem

Magnolia serveis

Atenció centrada amb la persona

Magnolia serveis

Relacions duradores

Deixa les teves dades o truca al 633 086 796

Contacte general CAT
Consentiment