Què és la zooterapia?

Què és la zooterapia?

La zooteràpia, també coneguda com a teràpia assistida per animals (TAA) o intervenció assistida per animals (IAA), és un enfocament terapèutic que utilitza la interacció entre humans i animals com a part d’un pla de tractament o rehabilitació. L’objectiu de la zooteràpia és millorar el benestar físic, emocional, social i cognitiu de les persones a través de la presència i la interacció amb animals.


En la zooteràpia, els animals actuen com a facilitadors terapèutics, proporcionant una connexió emocional i un estímul positiu que pot ser beneficiós per a una varietat de poblacions, incloses persones majors, nens amb necessitats especials, persones amb discapacitats físiques o mentals, pacients hospitalitzats i persones que enfronten problemes de salut mental.

Les teràpies amb animals, també conegudes com a zooteràpia o teràpia assistida per animals (TAA), poden beneficiar significativament a les persones majors de diverses maneres:

1. Benestar emocional: La interacció amb animals pot augmentar l’alliberament de endorfinas i serotonina, la qual cosa millora l’estat d’ànim i redueix els nivells d’estrès, ansietat i depressió en les persones majors.
2. Estimulació cognitiva: Participar en activitats amb animals pot ajudar a millorar la concentració, la memòria i l’atenció, la qual cosa és especialment beneficiós per a les persones majors que poden enfrontar desafiaments cognitius.
3. Augment de l’activitat física: Interactuar amb animals sovint implica activitats físiques suaus, com passejar al gos, raspallar un cavall o jugar amb gats. Aquestes activitats poden ajudar a mantenir la mobilitat, la flexibilitat i la coordinació en les persones majors.
4. Reducció de l’aïllament social: Els animals poden servir com a catalitzadors per a la interacció social, la qual cosa pot ser particularment útil per a les persones majors que enfronten aïllament social o solitud. La presència d’animals pot facilitar la comunicació i l’establiment de noves relacions.
5. Foment del sentit de responsabilitat: Cuidar d’un animal pot brindar a les persones majors un sentit de propòsit i responsabilitat, la qual cosa pot ser especialment beneficiós per a aquells que se senten marginats o sense un propòsit clar en la vida.
6. Augment de l’autoestima: Veure com els animals responen positivament a la seva presència i cura pot augmentar l’autoestima i l’autoconfiança en les persones majors.
7. Estímul sensorial: La interacció tàctil amb animals, com acariciar-los, pot estimular els sentits i proporcionar una experiència sensorial plaent, la qual cosa pot ser beneficiós per a les persones majors amb deterioració sensorial.
En resum, les teràpies amb animals poden ser una forma efectiva i holística de millorar la qualitat de vida de les persones majors, abordant aspectes físics, emocionals, cognitius i socials del seu benestar. No obstant això, és important que aquestes teràpies es realitzin sota la supervisió adequada de professionals capacitats per a garantir la seguretat tant de les persones majors com dels animals involucrats.

Diversos tipus d’animals poden ser adequats per a realitzar teràpies amb persones majors, depenent dels objectius específics de la teràpia i les preferències individuals. Alguns dels animals més comunament utilitzats en teràpies amb persones majors inclouen:
1. Gossos: Els gossos són probablement els animals més utilitzats en teràpies assistides per animals a causa de la seva naturalesa afectuosa, lleialtat i capacitat per a establir vincles emocionals amb les persones. Els gossos poden participar en una àmplia gamma d’activitats terapèutiques, com a passejos, jocs i sessions d’interacció.
2. Gats: Els gats també són populars en teràpies amb persones majors a causa de la seva naturalesa tranquil·la i la seva capacitat per a brindar consol a través de la simple presència. Acariciar un gat o simplement observar-lo pot ser relaxant i terapèutic per a moltes persones majors.
3. Cavalls: L’equinoteràpia és una forma de teràpia assistida per animals que involucra la interacció amb cavalls. Muntar a cavall i participar en activitats de cura equina poden ajudar a millorar l’equilibri, la coordinació i la força en les persones majors, a més de proporcionar beneficis emocionals i socials.
4. Ocells: La presència d’ocells, com a canaris, periquitos o lloros, pot ser reconfortant i estimulant per a les persones majors. Escoltar el cant dels ocells, observar els seus colors brillants i participar en activitats d’alimentació i cura poden tenir efectes terapèutics positius.
5. Conills i cobayos: Aquests petits animals poden ser excel·lents companys terapèutics per a les persones majors a causa de la seva grandària manejable, naturalesa dòcil i facilitat de cura. Interactuar amb conills o cobayos a través del tacte i l’observació pot proporcionar una sensació de calma i benestar.
6. Animals de granja: En entorns terapèutics més grans, com a granges o ranxos, les persones majors poden interactuar amb una varietat d’animals de granja, com a cabres, ovelles, porcs i gallines. Aquestes interaccions poden oferir una experiència sensorial única i fomentar l’aprenentatge i la connexió amb la naturalesa.
En última instància, l’elecció de l’animal adequat per a una teràpia específica dependrà de les necessitats individuals de la persona major, així com de la disponibilitat de recursos i la capacitació del personal terapèutic. És important que els animals utilitzats en teràpies estiguin ben entrenats, siguin dòcils i estiguin adequadament cuidats per a garantir la seguretat i el benestar de tots els involucrats.

 

En les teràpies amb animals per a persones majors, es poden realitzar una varietat d’exercicis adaptats a les capacitats físiques i emocionals dels participants, així com als objectius específics de la teràpia. Alguns exercicis comuns que es poden realitzar amb animals en aquestes teràpies inclouen:
1. Passejos amb gossos: Caminar amb un gos pot ser una forma efectiva de promoure l’activitat física en les persones majors. Els passejos curts o moderats amb un gos ben entrenat poden ajudar a millorar la mobilitat, la resistència i l’equilibri.
2. Jocs interactius: Jugar jocs simples amb animals, com llançar una pilota perquè el gos la porti de tornada o usar una joguina interactiva amb un gat, pot ser divertit i estimulant tant per a les persones majors com per als animals. Aquests jocs també poden ajudar a millorar la coordinació i la destresa manual.
3. Exercicis d’equinoteràpia: En l’equinoteràpia, les persones majors poden participar en una varietat d’exercicis mentre munten a cavall, com a exercicis d’estirament, exercicis d’equilibri i jocs específics dissenyats per a millorar la postura i la força muscular.
4. Activitats de raspallat i cura: Raspallar, acariciar i cuidar als animals, com a gossos, gats, cavalls o altres animals domèstics, pot ser una forma relaxant i terapèutica de promoure la connexió emocional i el benestar tant en les persones majors com en els animals.
5. Activitats d’alimentació: Participar en activitats d’alimentació, com donar menjar als animals, pot ser una manera de promoure la interacció i el vincle entre les persones majors i els animals, al mateix temps que proporciona una sensació de satisfacció i propòsit.
6. Activitats sensorials: Participar en activitats sensorials amb animals, com acariciar suaument a un conill, escoltar el cant dels ocells o sentir la textura del pelatge d’un gat, pot estimular els sentits i proporcionar una experiència relaxant i terapèutica.
7. Activitats d’entrenament d’obediència: Per a aquelles persones majors que estiguin interessades i siguin capaces, participar en activitats d’entrenament d’obediència amb gossos pot ser una forma divertida d’estimular la ment i enfortir el vincle entre l’animal i la persona.
Aquests exercicis poden adaptar-se segons les necessitats individuals de cada persona major i els objectius específics de la teràpia. És important que les activitats es realitzin sota la supervisió adequada de professionals capacitats per a garantir la seguretat i el benestar tant de les persones majors com dels animals involucrats.

Les teràpies amb animals per a persones majors poden dur-se a terme en una varietat d’entorns, depenent dels recursos disponibles i de les necessitats específiques dels participants. Alguns llocs comuns per a realitzar aquestes teràpies inclouen:
1. Residències d’ancians o centres d’atenció a llarg termini: Moltes residències d’ancians i centres d’atenció a llarg termini ofereixen programes de teràpia amb animals com a part dels seus serveis. Aquests entorns proporcionen un ambient segur i controlat on les persones majors poden interactuar amb animals en un entorn familiar i còmode.
2. Centres de dia per a persones majors: Els centres de dia ofereixen programes i activitats dissenyats específicament per a persones majors que encara viuen de manera independent en les seves llars però que busquen socialitzar i participar en activitats en grup durant el dia. Aquests centres poden ser llocs ideals per a realitzar teràpies amb animals de manera regular.
3. Instal·lacions de rehabilitació i fisioteràpia: Les persones majors que s’estan recuperant d’una lesió, cirurgia o malaltia poden beneficiar-se de les teràpies amb animals com a part del seu programa de rehabilitació. Les instal·lacions de rehabilitació i fisioteràpia sovint tenen recursos i professionals capacitats per a incorporar animals en el procés de recuperació.
4. Centres de memòria i atenció per a persones amb demència: Les persones majors que sofreixen de demència o altres malalties cognitives poden beneficiar-se enormement de les teràpies amb animals, que poden ajudar a reduir l’ansietat, millorar l’estat d’ànim i estimular la memòria. Els centres de memòria i atenció especialitzats solen oferir programes de teràpia amb animals adaptats a les necessitats específiques d’aquest grup de persones.
5. Granges terapèutiques i ranxos: Algunes teràpies amb animals es duen a terme en entorns a l’aire lliure, com a granges terapèutiques o ranxos, on les persones majors poden interactuar amb una varietat d’animals de granja. Aquests entorns proporcionen una experiència més natural i poden ser especialment beneficiosos per a aquells que gaudeixen d’estar a l’aire lliure i connectar-se amb la naturalesa.
6. Llars particulars: En alguns casos, les teràpies amb animals poden dur-se a terme en la llar de la persona major, especialment si tenen mascotes pròpies o si el terapeuta pot portar animals entrenats a la casa. Aquesta opció pot ser especialment adequada per a persones majors que tenen dificultats per a sortir de casa a causa de problemes de mobilitat o salut.
En tots aquests entorns, és important que les teràpies amb animals siguin conduïdes per professionals capacitats i que se segueixin les millors pràctiques quant a la cura i maneig dels animals per a garantir la seguretat i el benestar tant de les persones majors com dels animals involucrats.