La pèrdua de memòria en les persones grans

Què és la memòria?

La memòria en persones majors es refereix a la capacitat cognitiva de retenir, emmagatzemar i recuperar informació i experiències a mesura que envellim. A mesura que les persones envelleixen, la memòria pot experimentar canvis i desafiaments. A continuació, s’expliquen diferents tipus d’aspectes relacionats amb la memòria.

La pèrdua de memòria en la gent gran

Tipus de memòria

 1. Memòria a curt termini:

  • La memòria a curt termini tendeix a experimentar canvis lleus en les persones majors. Poden tenir dificultats per a retenir informació durant curts períodes de temps, recordar números de telèfon, noms o detalls de converses recents i poden requerir més temps per a processar la informació.
 2. Memòria a llarg termini:

  • La memòria a llarg termini, que implica l’emmagatzematge d’informació durant un període prolongat, tendeix a mantenir-se en gran manera en persones majors. Les experiències i coneixements acumulats al llarg de la vida generalment es conserven bé.
 3. Memòria episòdica:

  • Aquesta és la capacitat de recordar esdeveniments i experiències específiques en la vida d’una persona. A mesura que les persones envelleixen, poden experimentar dificultats per a recordar detalls específics d’esdeveniments passats, però sovint retenen l’essència de les experiències.
 4. Memòria semàntica:

  • La memòria semàntica es relaciona amb el coneixement general i el significat de les paraules, conceptes i fets. Sol mantenir-se bastant estable en les persones majors.
 5. Memòria de treball:

  • La memòria de treball és la capacitat de mantenir i manipular informació en la ment durant un breu període de temps. Pot disminuir amb l’edat, la qual cosa pot afectar la capacitat per a fer tasques que requereixen un processament mental ràpid.
 6. Memòria prospectiva:

  • La memòria prospectiva, que involucra recordar fer tasques planificades en el futur, pot veure’s afectada en algunes persones majors. Poden tenir dificultats per a recordar compromisos, cites mèdiques o altres tasques planificades
 7. Memòria autobiogràfica:

  • La memòria autobiogràfica, que implica recordar esdeveniments i experiències de la pròpia vida, sol mantenir-se en les persones majors, però els records més recents poden ser més difícils de recordar en comparació amb els records més antics.
 8. Memòria emocional:

  • La memòria emocional continua sent una part important de la memòria en les persones majors. Els esdeveniments emocionals tendeixen a ser recordats amb major claredat i vívidament, i aquests records poden tenir un impacte significatiu en el seu benestar emocional.
 9. Memòria d’hàbits:

  • La memòria d’hàbits, relacionada amb comportaments i rutines habituals, sovint es manté en les persones majors i pot ser una font d’autonomia i comoditat en les seves vides.
 10. Memòria social:

  • La memòria social, que implica recordar informació sobre altres persones, com a noms i cares, pot veure’s afectada en algunes persones majors. Poden experimentar dificultats per a recordar els noms de noves persones o per a reconèixer cares familiars.

Aspectes negatius en l’envelliment

D’altra banda, l’envelliment pot comportar altres aspectes negatius en les persones majors, alguns d’ells són:

 1. Deterioració cognitiva:

  • A mesura que algunes persones envelleixen, poden experimentar una deterioració cognitiva lleu, que és una disminució suau en la funció cognitiva. Això pot manifestar-se en problemes de memòria, però no necessàriament es tradueix en una demència greu.
 2. Malalties neurodegeneratives:

  • Algunes malalties, com la malaltia d’Alzheimer o la demència vascular, poden afectar significativament la memòria en les persones majors, portant a una pèrdua de la funció cognitiva més greu.

És important destacar que l’envelliment normal no necessàriament comporta una pèrdua significativa de memòria. Moltes persones majors mantenen una memòria excel·lent i una funció cognitiva sòlida.

No obstant això, és important estar atent als canvis notables en la memòria o el funcionament cognitiu i buscar ajuda mèdica si és necessari, ja que aquests canvis poden ser indicatius de condicions mèdiques subjacents que requereixen tractament o gestió. A més, mantenir una ment activa, un estil de vida saludable i socialitzar pot ajudar a preservar la funció cognitiva en la vellesa.

Detecció de la pèrdua de memòria en les persones grans

La detecció de la pèrdua de memòria en persones grans pot ser important per a identificar possibles problemes de salut cognitiva o demència en etapes primerenques. Aquí tens algunes pautes i senyals que poden ajudar-te a detectar la pèrdua de memòria en persones majors:

 1. Oblits freqüents:

  • Els oblits ocasionals són normals, però si una persona major comença a oblidar coses importants o esdeveniments recents de manera regular, podria ser un signe de pèrdua de memòria.
 2. Dificultat per a recordar noms i paraules:

  • Tenir problemes per a recordar noms de familiars, amics o paraules comunes pot ser un indici de problemes de memòria.
 3. Desorientació en el temps i el lloc:

  • Si la persona es confon sobre la data, l’hora o la seva ubicació actual, això podria ser un signe de pèrdua de memòria.
 4. Dificultat per a seguir converses:

  • Si la persona té dificultats per a mantenir una conversa coherent, perd el fil amb freqüència o repeteix les mateixes preguntes, podria ser un senyal de deterioració cognitiva.
 5. Dificultat per a fer tasques quotidianes:

  • Si la persona té problemes per a fer tasques que abans realitzava sense dificultat, com cuinar, manejar les finances o seguir un horari, això podria ser un indici de pèrdua de memòria.
 6. Pèrdua d’objectes personals:

  • Perdre objectes personals de manera constant i no recordar on es troben pot ser un signe de pèrdua de memòria
 7. Canvis en el comportament i la personalitat:

  • Els canvis inusuals en la personalitat o el comportament, com la irritabilitat, l’apatia o la confusió, poden estar relacionats amb problemes de memòria.
 8. Dificultat per a aprendre coses noves:

  • Si la persona té dificultats per a aprendre informació nova o recordar recentment apresa, això pot ser un senyal de deterioració cognitiva.
 9. Repetició d’històries o preguntes:

  • Preguntar el mateix una vegada i una altra o repetir històries amb freqüència pot ser un símptoma de pèrdua de memòria.
 10. Pèrdua de la noció de la cura personal:

  • Descurar la higiene personal o l’autocura podria ser un indici de problemes de memòria.

Si notes algun d’aquests símptomes en una persona major, és important buscar ajuda mèdica. Un professional de la salut, com un metge o neuròleg, pot realitzar una avaluació adequada per a determinar si es tracta d’un problema de memòria relacionat amb l’envelliment normal o si hi ha signes d’una afecció més seriosa, com la malaltia d’Alzheimer o altres formes de demència.

Com més aviat millor es detectin aquests problemes, millor serà la qualitat de vida de la persona i les opcions de tractament disponibles.